Politica de confidențialitate - Zaren Health

Termeni și condiții, Condiții de anulare/rambursare

Acord

Vă rugăm să citiți cu atenție următorii Termeni de utilizare („Termeni”) înainte de a utiliza site-ul web Zaren Health („Site web”). Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni, nu veți putea utiliza site-ul web Zaren Health și serviciile oferite de Zaren Health.

Acord obligatoriu

Acesta este un contract între dumneavoastră („Utilizator”) și Zaren Health, o companie turcă cu sediul la Ataköy 7-8-9-10 Mh. Çobançeşme E-5 Yanyol No:16/1/A Selenium Retro-9 A Blok K:18 D:130 34158 – Istanbul. Serviciile oferite pe Site sunt furnizate de Zaren Health.

Se consideră că orice persoană fizică sau juridică care accesează site-ul web, fie printr-un abonament plătit („abonament premium”), fie prin acces gratuit („abonament standard”), a acceptat acești Termeni.

Zaren Health, în calitate de proprietar al site-ului web, își rezervă dreptul de a modifica orice informații, formulare, conținut, site-uri web și condiții fără notificare prealabilă pentru utilizatori. Astfel de modificări vor intra în vigoare de la data la care sunt publicate pe site. Orice persoană fizică sau juridică care utilizează serviciile site-ului sau care accesează site-ul va fi considerată că a acceptat aceste modificări în avans.

Acești Termeni de utilizare au fost publicati și au intrat în vigoare la 20.05.2024 pe site-ul web Zaren Health. Acești Termeni de utilizare sunt parte integrantă a oricărui acord încheiat sau care urmează să fie încheiat cu utilizatorii și partenerii de afaceri ai Zaren Health.

Definiții

Aplicație
Aplicația mobilă care oferă diverse servicii și conținut în cadrul stabilit de Zaren Health, accesibilă online.
Informații confidențiale
Orice informație, fie că este scrisă, verbală sau exprimată electronic, sau dezvăluită în alt mod, care poate fi tangibilă sau intangibilă.
Participant
Orice persoană care participă și răspunde la sondajele efectuate de Zaren Health.
Utilizator
Orice persoană fizică, persoană juridică, asociație, instituție publică sau organizație care poate accesa serviciile și ofertele oferite de Zaren Health.
Legătură
O conexiune care permite accesul la un alt site web, fișiere sau conținut din aplicație sau site web, sau acces la aplicație sau site web, fișiere și conținut de pe un alt site web.
Conţinut
Orice informație, sondaj, fișier, imagine, fotografie, sunet, preț, toate imaginile vizuale, literare și auditive publicate sau accesibile din aplicația sau site-ul web Zaren Health.
Site-ul web
Platforma online accesibilă de la adresa https://zarenclinic.com/ unde sunt furnizate diverse servicii și conținut în cadrul stabilit de Zaren Health.

Dispoziții generale

 • Zaren Health este complet liber să determine care servicii și conținut accesibil pe site sunt supuse unei taxe.
 • Cei care beneficiaza de serviciile oferite de Zaren Health si cei care folosesc site-ul pot efectua tranzactii pe Site doar in scopuri legale si personale.
 • Responsabilitățile legale și penale pentru toate acțiunile și tranzacțiile efectuate de utilizatori pe Site le aparțin în întregime; Turcia nu este responsabilă pentru acțiunile utilizatorilor.
 • Fiecare utilizator este de acord să nu se angajeze în nicio acțiune sau tranzacție care ar încălca drepturile Zaren Health sau ale oricărei terțe părți; să nu dezvăluie informații scrise, vizuale și auditive; și recunoaște că Zaren Health este proprietarul exclusiv al oricăror informații dezvăluite în momentul dezvăluirii, inclusiv utilizarea, prelucrarea, stocarea, dezvăluirea și divulgarea acestora către terți.
 • Utilizatorii sunt de acord și se angajează să nu reproducă, să copieze, să distribuie sau să prelucreze imagini, texte, imagini vizuale și auditive, clipuri video, fișiere, baze de date, cataloage și liste găsite pe site sau să intre în competiție directă sau indirectă cu Zaren Health prin aceste acțiuni sau alte mijloace. Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să păstreze toate informațiile obținute sau învățate datorită acestor Termeni.
 • Utilizatorii nu vor folosi informațiile confidențiale scrise, verbale sau electronice obținute în timpul executării acestor Termeni în alt scop decât îndeplinirea acestor Termeni și nu le vor dezvălui niciunei terțe părți sau organizații. Dacă orice informație confidențială este dezvăluită unei terțe părți din cauza neglijenței utilizatorului, partea care dezvăluie va fi responsabilă pentru orice daune sau pierderi directe sau indirecte suferite. Obligațiile utilizatorilor cu privire la protecția informațiilor confidențiale vor continua timp de 5 ani de la încheierea acestor Termeni.
 • Zaren Health nu este responsabilă pentru serviciile și conținutul furnizat de terți, chiar dacă acestea sunt accesibile de pe Site. Acuratețea și legalitatea informațiilor, conținutului, imaginilor vizuale și auditive publicate de orice terță parte sunt în întregime responsabilitatea acelor terți.
 • Zaren Health nu garantează și nu garantează securitatea, acuratețea sau legalitatea serviciilor și conținutului furnizate de terți.
 • Zaren Health nu este responsabil pentru verificarea acurateții informațiilor și conținutului furnizat de utilizatori sau încărcat, modificat și furnizat de aceștia prin intermediul site-ului. Utilizatorii sunt de acord și se angajează că informațiile și conținutul pe care le furnizează prin intermediul site-ului web sunt corecte și legale.
 • Utilizatorii sunt de acord să nu se implice în activități care ar constitui concurență neloială în conformitate cu Codul comercial al Turciei sau care ar încălca reputația personală și comercială a Zaren Health sau a terților.
 • Zaren Health poate furniza link-uri către alte site-uri web, fișiere sau conținut controlat de terți. Aceste link-uri sunt furnizate numai pentru comoditatea referințelor și nu implică aprobarea site-urilor web, a operatorilor acestora sau a conținutului acestora. Zaren Health nu este responsabil pentru site-urile web, fișierele sau conținutul accesat prin aceste link-uri sau pentru serviciile sau produsele furnizate prin aceste site-uri web.
 • Zaren Health poate folosi informațiile furnizate de utilizatori în conformitate cu Politica de confidențialitate și alte acorduri încheiate cu utilizatorii și terții. Aceste informații pot fi procesate, clasificate și stocate într-o bază de date. Zaren Health poate folosi, de asemenea, informații despre identitatea utilizatorului sau vizitatorului, adresa, e-mailul, telefonul, adresa IP, activitatea site-ului web, tipul browserului, data și ora pentru evaluări statistice și servicii personalizate în conformitate cu acordurile încheiate cu utilizatorii și terții.
 • Termeni și condiții specifice și/sau suplimentare se pot aplica anumitor produse, conținut, programe sau alte activități, inclusiv puncte, cadouri, articole promoționale, cupoane de reducere și orice alte premii sau servicii câștigate de participanți prin sondaje. Acești termeni și condiții vor fi precizați, iar participanții vor fi supuși acestora.
 • Dacă participanții aleg să doneze suma de premiu câștigată, suma acordată va fi donată de Zaren Health în numele participanților organizației specificate.
 • Suma premiului câștigată nu poate fi împărțită în mai multe cupoane sau utilizată în moduri diferite.

Drepturi pentru proprietate intelectuala

 • Toate elementele site-ului web (inclusiv, dar fără a se limita la design, text, imagini, cod HTML și alte coduri) sunt fie deținute de Zaren Health, fie utilizate sub o licență de la o terță parte.
 • Utilizatorii nu au dreptul să revinde, să proceseze, să partajeze, să distribuie, să afișeze sau să reproducă serviciile, informațiile sau lucrările Zaren Health protejate de drepturile de autor ale Zaren Health. Cu excepția cazurilor permise în mod expres de Zaren Health, utilizatorii nu pot reproduce, procesa, distribui sau crea lucrări derivate din lucrările Zaren Health protejate prin drepturi de autor.
 • Cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres de către Zaren Health, toate drepturile asupra serviciilor Zaren Health, informațiilor, lucrărilor protejate prin drepturi de autor, mărcilor comerciale, vestimentația comercială sau alte active și informații furnizate prin intermediul site-ului web sunt rezervate de Zaren Health.

Modificări ale Termenilor de utilizare

 • Zaren Health poate modifica acești Termeni de utilizare în orice moment, anunțându-i pe Aplicație și pe site. Prevederile modificate ale acestor Termeni de utilizare vor intra în vigoare de la data la care sunt anunțate. Utilizatorii trebuie să respecte cu promptitudine orice modificări sau corecții solicitate de Zaren Health. Dacă utilizatorii nu se conformează, orice daune, răspunderi și penalități care rezultă sunt în întregime responsabilitatea utilizatorilor.

Forță majoră

 • Evenimentele de forță majoră includ, dar nu se limitează la, dezastre naturale, revolte, războaie, greve, probleme de comunicare, defecțiuni ale infrastructurii și internetului, întreruperi de curent, condiții meteorologice severe, epidemii sau pandemii care sunt în afara controlului rezonabil al părții afectate și nu poate fi prevenit în ciuda diligenței necesare a Zaren Health.
 • În caz de forță majoră, Zaren Health nu este răspunzătoare pentru îndeplinirea cu întârziere sau neexecutarea oricăreia dintre obligațiile din acești Termeni de utilizare sau din Politica de confidențialitate. Astfel de situații nu vor fi considerate o întârziere, neefectuare sau neîndeplinire obligație, iar Zaren Health nu va fi răspunzătoare pentru nicio compensație.

Legea aplicabilă și jurisdicția

 • În implementarea și interpretarea acestor Termeni și gestionarea relațiilor juridice care decurg din acești Termeni, se va aplica legea turcă, iar instanțele și birourile de executare din Istanbul vor avea jurisdicție.

Valabilitate și acceptare

Acești Termeni de utilizare intră în vigoare de la data la care sunt publicate pe site de către Zaren Health. Se consideră că utilizatorii au acceptat acești termeni utilizând serviciile și ofertele Zaren Health.

Confidențialitate și securitate

Acest site web este proprietatea intelectuală a Zaren Health. Informațiile de pe acest site web nu pot fi utilizate, reproduse, transmise, distribuite, adaptate, traduse sau stocate, în întregime sau parțial, fără permisiunea Zaren Health.